Participants

1 (15)Aquest procés  va adreçat a  20 joves entre 20 i 35 anys (ambdós inclosos) que estiguin treballant o bé hagin cursat estudis d’àmbit social i tingui interès en iniciar procés de transformació social amb visió comunitària i integral. Cal que els participants siguin residents a la provincia de Barcelona.

Cal disposar de temps per participar en un procés de formació intensiva i de sessions d’acompanyament i seguiment extensives durant 3 mesos per exercitar-se a desenvolupar i millorar les pròpies capacitats i per a dissenyar, elaborar i executar propostes innovadores d’actuació comunitària.

Grup Setembre: Caps de setmana a aprtir del 16 de setembre (divendres de 16h  a 20h i dissabtes 9.30h a 18.30h) – Calendari

Per participar en un del grups cal que complir algun dels següents perfils:
-Joves amb els estudis finalitzats o bé realitzant el darrer curs. Els estudis han d’estar relacionats amb l’àmbit social (educació social, pedagogia, treball social, humanitats, sociologia, integració social…).
-Joves professionals residents a la província de Barcelona d’entre 20 i 35 anys (educació social, pedagogia, treball social, humanitats, sociologia, integració social…) que estiguin en actiu o bé en cerca de feina (per situació d’inactivitat o millora laboral).

 

Requisits

Per a participar en aquest procés és imprescindible voler prendre part en grup per a la transformació social i personal.

Es valora els interessats tinguin predisposició i ganes d’aprendre i participar en un procés de capacitació proactiva, implicació, compromís i saber treballar en equip i mentalitat oberta i amb capacitat de comunicació.

Ganes d’aprendre i participar en un procés de capacitació proactiva, implicació, compromís i saber treballar en equip i mentalitat oberta i amb capacitat de comunicació.

Altres requisits a valorar:

  • Titulació sobre estudis d’àmbit social (CFGM, CFGS, Grau, Màster, Postgrau, etc.)
  • Tenir nivell acceptable de català i castellà, parlat i escrit.
  • Coneixements bàsics d’informàtica

Important! No és una formació orientada a aconseguir feina remunerada.

 

Selecció

nenCriteris de selecció  (la selecció és de forma automàtica si es compleix requisits bàsics)

  • Tenir entre 20 i 35 anys, inclosos ambues edats
  • Residir en un municipi de la provincia de Barcelona.
  • Mostrar el grau de motivació i interès en participar en un procés interactiu orientat a elaborar projectes de transformació social amb visió comunitària (expressat en el formulari)
  • Tenir estudis finalitzats o estar en el darrer any del curs (CV)
  • Paritat de gènere (50% homes i 50% dones)
  • Complir els requisits (veure apartat Requisits)

 

Calendari

Maig-Juliol Agost Setembre
-Sessions informatives del procés (9 i 15 de juny)

-Procés de recepció de preinscripcions fins 31 de juliol.

 

-En cas de superar el nombre de preinscripcions (20 places) es fa selecció dels participants entre 1 i 31 d’agost.

-En cas de no superar les places pprevistes el 31 de juliol es fa selecció automàtica de les persones preinscrites (en cas de complir requisits bàsics).

-En cas de places lliures, recepció d’inscripcions fins el 15 de setembre.

-Selecció dels participants inscrits.

 Inscriu-te

 FORMULARI INSCRIPCIÓ